Клинични пътеки

Номер:
№226

Име:
ОСТРО ПРОТИЧАЩИ ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ С ДИАРИЧЕН СИНДРОМ, ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ

Описание:

Тук