Клинични пътеки

Номер:
№227

Име:
ОСТРО ПРОТИЧАЩИ ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ С ДИАРИЧЕН СИНДРОМ, ПРИ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ

Описание:

Тук