Изпълнителен директор


Проф. Д-р. Т.Червенякова, дм

Доц. в Университетската катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина

Началник КИПТБ, СБАЛИПБ "Проф. Ив.Киров" ЕАД

Национален консултант по инфекциозни болести

Медицински Факултет

Медицински Университет - София

Образование:

  • Математическа гимназия гр. Русе
  • 1972 - 1978 г. - МА - София

Дипломи за квалификация:

  • Завършено висше медицинско образование
  • Кандидат на медицинските науки
  • Специалист по детски болести
  • Специалист по инфекциозни болести
  • Доц. по инфекциозни болести

Трудов стаж:

  • Участъков педиатър и ординатор в детско отделение в ПОБ “Хр. Ботев”, гр. Враца
  • Институт по Вирусология, гр. Москва, редовен аспирант
  • Старши и главен асистент в Катедра по инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина - МУ - София
  • Доц. в Катедра по инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина, МУ-София
  • Началник на Клиника по инфекциозни, паразитни и тропически болести към СБАЛИПБ "Проф. Ив.Киров" ЕАД

Курсове за с пециализация:

  • Тримесечни курсове по детски и инфекциозни болести, МУ - София
  • Department of Infectious Diseases, Castle Hill Hospital, Hull, UK
  • Един месец курс по гастроентерология - ДУБ ”Ив. Рилски” - МУ, София
  • Едноседмичен курс - Етиология и диагностика на вирусните хепатити с нови тестове на Санофи Диагностик Пастьор, НЦЗПБ
  • Едноседмичен курс - Имунодиагностика на урогенитални и белодробни инфекции, причинени от микоплазма и хламидия - НЦЗПБ
  • Десетдневен курс по “Абдоминална ехография” в МБАЛ ”Ц. Йоанна”
  • The Value of Vaccines, Прага - Чехия

Преподавателска дейност:

  • Лекционен курс по инфекциозни болести със студенти (медици и стоматолози) и стажанти
  • Лекционен курс по инфекциозни болести на английски език за индийски студенти в МУ
  • Участие с тематични занятия и лекции по линия на СДК
  • Лекции на специализанти. Лекции на Лични лекари
  • Провеждане на изпити на студенти, специализанти и докторанти

Председател на Българското Дужество по Инфекциозни болести от 2002 г.

Национален консултант по инфекциозни болести от 2003 г.

Член на СНСДВЕИБП от 2004 г.

Чужди езици:
Aнглийски и руски езици - писмено и говоримо.