Изпълнителен директор


Проф. Д-р. Т.Червенякова, дм

Доц. в Университетската катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина

Началник КИПТБ, СБАЛИПБ "Проф. Ив.Киров" ЕАД

Национален консултант по инфекциозни болести

Медицински Факултет

Медицински Университет - София

Образование:

 • Математическа гимназия гр. Русе
 • 1972 - 1978 г. - МА - София

Дипломи за квалификация:

 • Завършено висше медицинско образование
 • Кандидат на медицинските науки
 • Специалист по детски болести
 • Специалист по инфекциозни болести
 • Доц. по инфекциозни болести

Трудов стаж:

 • Участъков педиатър и ординатор в детско отделение в ПОБ “Хр. Ботев”, гр. Враца
 • Институт по Вирусология, гр. Москва, редовен аспирант
 • Старши и главен асистент в Катедра по инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина - МУ - София
 • Доц. в Катедра по инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина, МУ-София
 • Началник на Клиника по инфекциозни, паразитни и тропически болести към СБАЛИПБ "Проф. Ив.Киров" ЕАД

Курсове за с пециализация:

 • Тримесечни курсове по детски и инфекциозни болести, МУ - София
 • Department of Infectious Diseases, Castle Hill Hospital, Hull, UK
 • Един месец курс по гастроентерология - ДУБ ”Ив. Рилски” - МУ, София
 • Едноседмичен курс - Етиология и диагностика на вирусните хепатити с нови тестове на Санофи Диагностик Пастьор, НЦЗПБ
 • Едноседмичен курс - Имунодиагностика на урогенитални и белодробни инфекции, причинени от микоплазма и хламидия - НЦЗПБ
 • Десетдневен курс по “Абдоминална ехография” в МБАЛ ”Ц. Йоанна”
 • The Value of Vaccines, Прага - Чехия

Преподавателска дейност:

 • Лекционен курс по инфекциозни болести със студенти (медици и стоматолози) и стажанти
 • Лекционен курс по инфекциозни болести на английски език за индийски студенти в МУ
 • Участие с тематични занятия и лекции по линия на СДК
 • Лекции на специализанти. Лекции на Лични лекари
 • Провеждане на изпити на студенти, специализанти и докторанти

Председател на Българското Дужество по Инфекциозни болести от 2002 г.

Национален консултант по инфекциозни болести от 2003 г.

Член на СНСДВЕИБП от 2004 г.

Чужди езици:
Aнглийски и руски езици - писмено и говоримо.