Антикорупция

  Сигнали, съдържащи твърдения за извършени нарушения, могат да се подават по следните начини:
  По e-mail: sbalipb@abv.bg
  На хартиен носител, чрез подаване в деловодството на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД – Административна сграда, втори етаж
  Необходима информация при подаване на сигнал


  При подаване на сигнали от Ваша страна се предоставят следните данни:
  Три имена:
  Вашия адрес за кореспонденция:
  Телефон за контакт:
  Данни за институциите, които вече сте информирали:
  Адрес на електронната Ви поща:


  Желателно е да изпращате доказателства за откритите нарушения. Това ще повиши възможността за по-ефективни действия от наша страна при проверката на сигналите, подадени от Вас.