Покана за кратък курс по проблемите на ехинококозата на 15 Април 2016г.

Ехографски скрининг в ендемични райони на България
Проект HERACLES на 7-ма РП на ЕК
Ултразвукова диагностика и лечение на ехинококоза

ПРОГРАМА