Свободни места за лекари в СБАЛИПБ "Проф Иван Киров" ЕАД

СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" търси да назначи лекар с призната специалност "Анестезиология и интензивно лечение".
За повече информация относно обявата:
Личен Състав тел: 02/9023 - 706
Зам. Директор тел: 02/9023 - 704