Проект "По-сигурни и защитени на работа"

ПРОЕКТ ESF 2303-01-01014
„ПО-СИГУРНИ И ЗАЩИТЕНИ НА РАБОТА”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

За повече информация кликнете тук