ПОКАНА

На 04.09.2013 г. 11 часа в рапортната зала ще се проведе пресконференция на тема "Спечелен проект от СБАЛИПБ проф.Ив.Киров София ЕАД по оперативна програма"Развитие на човешките ресурси". Поканват се всички желаещи външни лица и служители да присъствуват на провеждането й.нА Пресконференцията ще бъдат раздадени рекламни материали и извършено представяне на проекта от проф. Татяна Червенякова.