Ехография


Tелефон: 02 / 952 - 37 - 80 вътр. 259
E-mail: Ehografia@sbalipb.bg

Осъществява ултразвукова диагностика на лежащо болни от всички отделения на стационара и срещу заплащане на абулаторни пациенти.