Рентген


Tелефон: 02 / 952 - 37 - 80 вътр. 245
E-mail: Rentgen@sbalibp.bg

Обслужва клиничната база. Извършва се конвекционална рентгенова диагностика на глава, гръдна клетка, отделителна система и костна система на лежащо болните.