Консултации


Tелефон:
E-mail:

За планови консултации с инфекционист или паразитолог при сключен договор за междуболнична помощ лице за контакт д-р Г. Горанова – зам. директор ЛЧ тел. 02/90 23 704 или гл. мед. сестра Р. Евлогиева тел. 02/ 90 23 703. В останалите случаи да се търси републикански консултант. Списък на републиканските консултанти по инфекциозни болести от СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД София:
проф. Татяна Червенякова;
доц. Атанас Мангъров;
д-р Ганка Горанова;
доц. Ивайло Еленков;
д-р Иванка Радева;
д-р Нина Янчева;
д-р Невяна Дървеняшка;
д-р Емилия Александрова;
д-р Даниела Илиева;
д-р Маргарита Янкова;
д-р Марияна Илиева.