д-р. Нина Стоянова Янчева

Д-р. Нина Янчева завършва Медицински Университет-София през 1998 г. Специалист по медицинска паразитология от 2004 г. и специалист по инфекциозни болести от 2010 г. Главен асистент по паразитология към Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина при Медицински Факултет-Медицински Университет,София. Работи като лекар в СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров” ЕАД,София.