д-р. Венцислав Аркадиев Кръстев

Д-р. Венцислав Кръстев е завършва Медицински Университет - София през 1995 г. Работи като лекар и като лекар-ехографист в СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров” ЕАД.