д-р. Емилия Стефанова Христова - Александрова

Д-р. Емилия Александрова завършва Медицински Университет - София през 1983 г. Специалист по инфекциозни болести от 1997 г. Работи като лекар и лекар-ехографист в СБАЛИПБ “Проф.Ив. Киров” ЕАД- София.