д-р. Димитър Тодоров Страшимиров

Д-р. Димитър Страшимиров завършва Медицински Университет - София през 2005 г. Защитава дисертация на тема „Клинично протичане, изход и прогноза на съвременния остър вирусен хепатит В” през 2008 г. Специализира инфекциозни болести. Работи като лекар в СБАЛИПБ “Проф.Ив. Киров” ЕАД - София.