д-р. Иванка Радева Симеонова

Д-р. Иванка Радева завършва Медицински Университет - Плевен през 1980 г. Специалист по инфекциозни болести от 1990 г. Началник отделение по чревни инфекции с паразитологичен сектор в СБАЛИПБ “Проф.Ив. Киров” ЕАД- София.