д-р. Надя Петрова Найденова - Атанасова

Д-р. Надя Найденова-Атанасова завършва Медицински Университет - София през 1976 г. Специалист по детски болести от 1983 г. и специалист по инфекциозни болести от 1993 г. Началник ІІ-ро детско отделение в СБАЛИПБ “Проф.Ив. Киров” ЕАД- София. Хоноруван асистент по инфекциозни болести към МФ-София.