д-р. Ганка Стоянова Горанова

Д-р. Ганка Горанова завършва в Медицински Университет - Ворошиловград СССР през 1983 г. Специалист по Инфекциозни болести от 1992 г.

Д-р. Горанова е Началник на Консултативно-диагностичния блок в СБАЛИПБ “Проф.Ив. Киров” ЕАД- София.