д-р. Иванка Минкова Габърска

Д-р. Иванка Габърска завършва Медицински Университет - София през 1984 г. Специалист по клинична лаборатория от 1991 г. и специалист по Здравен мениджмънт от 2002 г.

Д-р. Иванка Габърска е Началник Клинична лаборатория в СБАЛИПБ “Проф.Ив. Киров” ЕАД- София.