проф. д-р. Каменна Маринова Вутова

Проф. Д-р. Каменна Вутова завършва образование в Медицински Университет-София през 1974 г. Специалист по Медицинска паразитология от 1980 г. Научните интереси на доц. Вутова са в областта на ехинококозата, трихинелозата, маларията и др. и защитава дисертационен труд през 1996 г. Професор към Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина към Медицински факултет-Медицински университет, София. Работи като лекар-паразитолог в СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров” ЕАД.