Второ детско отделение

Местоположение: Среден Павилион , Втори Етаж
Телефон:
   Лекари 02 / 90 - 23 - 737
   Старша сестра 02 / 90 - 23 - 738
Електронна поща:
Работно време:
Денонощно

Началник отделение: д-р Даниела Илиева
Телефони за връзка:
вътрешен:
02 / 90 - 23 - 737 – началник отделение и лекари;
02 / 90 - 23 - 738 – Ваня Цонкова;


Отделението функционира от 1979година със завеждащ отделение д-р. Ю.Стефанова и под ръководството на Проф. Ив.Киров. Провеждало се е лечение на деца-кърмачета с разнообразна инфекциозна патология и е изпълнявало функцията на интензивно отделение. В периода 1987-2002 година отделението е под ръководството на д-р. Атанасова и от тогава обслужва деца след 3 годишна възраст. За периода 2002-2006 година отделението е функционално звено към "Обединено детско отделение" на СБАЛИПБ „Проф. Ив.Киров” ЕАД. От 2006 година е под ръководството на д-р. Н.Найденова и е самостоятелна структурна единица с разширена дейност за лечение на деца от 2 до 18 годишна възраст със следните заболявания:

  • чревни инфекциозни заболявания
  • вирусни хепатити
  • пневмонии и други дихателни инфекции
  • други по-рядко срещани инфекциозни и паразитни заболявания.
Отделението е база за обучение на студенти, като д-р. Найденова и д-р. Дървеняшка участват в обучението на студентите. Второ детско отделение се намира в напълно ремонтирания "Среден павилион" на втори етаж и разполага с 26 легла и шестнадесет човека персонал, от които трима лекари с призната специалност по инфекциозни и детски болести и един със специалност паразитни болести. Във второ детско отделение работят десет сестри и шест санитаря.