Отделение за лечение на невроинфекции,
въздушно-капкови, покривни и трансмисивни инфекции

Местоположение: Северен павилион ет.1
Телефон:
   Лекари 02 / 90 - 23 - 725
   Сестри 02 / 90 - 23 - 726
Електронна поща:
Работно време:
Денонощно

Началник отделение – д-р. М.Славова Началник клиника - М. Тихолова
Старша сестра – Н. Андреевска

Отделението функционира като такова след обединяване на отделение "Невронифекции" ( бивш ІІІ бокс) с отделение "Интензивно лечение" ( бивш ІІ бокс). В нега са работили доктори, като д-р. Палиева, д-р. Духовникова, д-р. Нечева и др. Отделението разполага с 30 легла, от които 2 са за интензивно лечение. Отговаря на III-то ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Инфекциозни болести". В отделението се приема по спешност 24 часа в денонощието, включително и в празнични дни. Отделението работи с лекари специалисти по инфекциозни заболявания, които осигуряват денонощни дежурства. При нужда се извършват консултации с други специалисти от Републиканска консултативна помощ. В отделението се извършва:

  • Диагностика и лечение на контагиозни вируси и бактериални заболявания протичащи с усложнения;
  • Интензовно лечение на усложнени състояния при различни инфекциозни заболявания: бактериални чревни инфекции с усложнения – Шок, ОБН, диксиндром, бутолизъм, тежки вирусни хепатити с развитие на ОЧН и хепатална кома, коматозни, шокови състояния и др.;
  • Диагностика и лечение на болни от остри инфекциозни заболявания на централната нервна система (вирусни и бактериални мененгити, менингоенцефалити, туберкулозни мененгити и техните усложнения – мозъчен едем);
  • Лечение на трансмисивни заболявания – ХТБС, КХТ, Рикетциози, Q треска, лептоспирози, бруцелоза и др.
  • Диагностика и интензивно лечение на болни от особено опасни инфекции: ТОРС, полиомелит, КХТ, Холера, птичи грип, тежки форми на малария, лайшманиоза.;
  • Изолация и наблюдение на контактни на особено опасни инфекции.
В отделението се обучават студенти по медицина, стоматология и специализанти по „ Детски болести”, „Неврология”, „Вирусология”, „Епидемиология” и „Инфекциозни заболявания”