Клиника за лечение на вирусни хепатити,
чревни, паразитни/тропически болести
и придобита имунна недостатъчност

Местоположение:
Телефон:
Електронна поща:
Работно време:
Денонощно