Отделение за лечение на придобита имунна недостатъчност

Местоположение: Южен павилион, Първи етаж
Телефон:
   Лекари         02 / 90 - 23 - 732
   Сестри         02 / 90 - 23 - 733
Електронна поща:
Работно време:
Денонощно

Началник отделение: д-р. Ивайло Еленков
телефони за връзка: 02 / 90 - 23 - 731
Старша сестра: М. Гочева
02 / 90 - 23 - 733

ОППИН (Отделение за пациенти с придобита имунна недостатъчност) е открито като самостоятелно отделение в края 1999г. под ръководството на д-р. Костов с кадровото обезпечение на инфекциозна болница. То е единственото по рода си отделение в страната. В него се извършва профилактика, лечение и контрол на ХИВ позитивни пациенти, лечение на опортюнистични инфекции, профилактика на предаване на СПИН по вертикален механизъм – от майка на дете. Провежда се лечение на болните в напреднал стадий на СПИН, включително и деца. Провежда се мониторинг (диспансерно наблюдение) на ХИВ позитивните пациенти, които все още не подлежът на терапия. Ежемесечно се изписват скъпо струващи медикаменти за пациентите на терапия - по Наредба номер 34 на МЗ. При необходимост с пациентите работи психотерапевт. За пациентите се грижат трима лекари, седем медицински сестри и шест санитаря.