Отделение за лечение на вирусни хепатити
и чревни болести

Местоположение: Среден павилион, Първи етаж
Телефон:
   Лекари 02 / 90 - 23 - 728
   Сестри 02 / 90 - 23 - 729
Електронна поща:
Работно време:
Денонощно

Началник отделение – д-р. Иванка Радева Симеонова
Телефони за връзка
02 / 90 - 23 - 728 – началник отделение
02 / 90 - 23 - 729 – старша сестра – С. Цветанова


От създаването на ЛЗ до 2002г. д-р ОЧИПС е съществувало като две отделения: МДО и ЖДО. В него са работили доказани специалисти в областта на инфекциите като: д-р. Дачева, д-р. Радинска, д-р. Терезииски, д-р. Езекиева, д-р. Свешников. От 2008г. д-рто е напълно обновено, разполага с 30 легла, от които 6 за паразитни и тропически болести. В д-рто се приема по спешност 24 часа в денонощието, включително и в празнични дни. Лекарите са със специалност по инфекциозни болести и паразитология и осигуряват денонощни дежурства. В ОЧИПС се диагностицират и лекуват болни с остри гастроентероколити, вирусни и бактериални чревни заболявания, паразитни и тропически болести, като: ехинококози; трихинелози; маларии; лайшманиози и др. В д-рто се обучават студенти по медицина, стоматология и специализанти по „Детски болести”, „Неврология”, „Вирусология”, „Епидемиология” и „Инфекциозни заболявания”. Отделение ОВХ има повече от 30г. история. В него са работили изтъкнaти наши инфекционисти, като д-р. Подвързачова, д-р. Манолов, д-р. Хайтов, д-р. Василев, д-р. Езекиева.
В отделението се провежда болнично лечение, на пациенти от София и страната с вирусни хепатити /А, В, С, E, D/, неуточнени вирусни хепатити, EBV – хепатити, CMV – хепатити, токсични хепатити, пациенти с рикециози, Q треска, бруцелоза, лаймска болест и др. Извършва се диагностична и профилактична дейност с контактните на хоспитализираните пациенти. Осъществяват се контролни прегледи на преболедувалите от ОВХ и консултации. Отделението е и база за обучение на студенти, специализанти и докторанти по инфекциозни болести. В последните години в него работят надеждни млади специалисти, като д-р. М.Страшимиров, д-р. А.Гоцева и др. Съвместно с клиниката по ГЕ на МБАЛ „Ив.Рилски” ЕАД и НЦЗПБ отделението по вирусни хепатити участва в клинични проучвания в областта на хепатологията.
От средата на 2010 година отделението е разположено на първи етаж в "Северен павилион", който е с напълно обновен сграден фонд и модерна апаратура работеща по съвременни методи за вирусологична и серологична диагностика. За пациентите полагат грижи: пет лекари, един от които паразитолог, девет сестри и шест санитаря.